Stamacon B.V.
Hanzeweg 37-39.

Navigatie nummer 42039.
7418AV  Deventer.
Telefoon 0570-631110.
info@stamacon.nl
Algemene voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.stamacon.nl is het mogelijk dat de informatie die op www.stamacon.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten ( in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.stamacon.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door U wordt geraadpleegd.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe schade, of indirecte schade van welke aard dan ook voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.stamacon.nl, of met tijdelijke onmogelijkheid om www.stamacon.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via www.stamacon.nl verkregen is.
De informatie op www.stamacon.nl wordt regelmatig geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddelijke ingang en
zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Goederen kunnen op, of niet meer leverbaar zijn.

Reeds geleverde goederen, die U wilt inruilen, verkopen, door verhuizing te groot of te klein zijn; kunnen bij ons worden aangeboden doormiddel van foto's via Info@stamacon.nl, maar dit is geen verplichting van onze zijde om in te kopen.

Aan goederen die speciaal voor U op maat gemaakt worden, is altijd een levertijd verbonden, en afname plicht, voor deze goederen dient U een aanbetaling te voldoen van 50% van de totale factuur.